Vinyl gloves: are a popular choice for the food industry and situations where a high degree of durability and protection take precedence. While they may be less durable, they are a less expensive option. Attributes include: * No natural rubber * There is a proper laxity * Good for short-term, low-risk assignments * Is the most economical option * Has antistatic properties * Best for use with non-hazardous materials Introducing Greenway Vinyl Gloves - Powder Free: Your Ultimate Protective Companion! Greenway Vinyl Gloves offer unrivaled protection and comfort, ensuring a hygienic barrier between you and potential contaminants. With a powder-free design, these gloves are perfect for sensitive skin and allergen-prone individuals. Discover the advantages that set Greenway Vinyl Gloves apart: 1. Maximum Protection: 100% vinyl material shields against germs and chemicals. 2. Enhanced Dexterity: Perfectly contoured for optimal grip and tactile sensitivity. 3. Cost-Effective: Save up to 20% with our competitive pricing and bulk options. 4. Eco-Friendly: Made from sustainable materials, reducing environmental impact. 5. Trusted Quality: ISO-certified and extensively tested for reliability. Choose Greenway Vinyl Gloves for unparalleled protection, comfort, and eco-consciousness. Safeguard yourself and the environment with every use! For anymore requirement, please contact our hotline : (+1 )657 6100 975 or (+1) 949 742 1114Learn More


Vinyl gloves are a popular choice for the food industry and situations where a high degree of durability and protection take precedence. While they may be less durable, they are a less expensive option.

Attributes include:

 • No natural rubber
 • There is a proper laxity
 • Good for short-term, low-risk assignments
 • Is the most economical option
 • Has antistatic properties
 • Best for use with non-hazardous materials
 • It is lightly dough so it is easier to put on


Găng tay vinyl là một lựa chọn phổ biến cho ngành công nghiệp thực phẩm và các tình huống mà mức độ bền và bảo vệ cao ít được ưu tiên hơn. Trong khi chúng có thể kém bền hơn, chúng là lựa chọn ít tốn kém hơn.


Các thuộc tính bao gồm:

 • Không có chất cao su tự nhiên
 • Có một sự lỏng lẻo phù hợp
 • Tốt cho các nhiệm vụ ngắn hạn, rủi ro thấp
 • Là lựa chọn kinh tế nhất
 • Có đặc tính chống tĩnh điện
 • Tốt nhất để sử dụng với các vật liệu không nguy hiểm
 • Được bột nhẹ để dễ dàng hơn để đưa vào


Hạn chế:

Không nên tiếp xúc với đồ vật có nhiệt độ cao, xung quang lò lửa.

Không tiếp xúc với các vật nhọn, các lưỡi cưa, lưỡi dao.

Không dùng trong các dung dịch.

 

Bảo quản:

Bảo quản nới khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp của ánh sáng mặt trời,


Hạn sử dụng

36 tháng từ ngày sản xuất


Đóng gói

100 cái / hộp

300 cái / hộp

500 cái / hộp

Tùy theo yêu cầu của khách


Sx tại Việt Nam

Công ty cổ phần Con Đường Xanh ( Greenway Corpration

178 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ Quận 7, HCMC, Vietnam)

www.aomualucky.com


Nhập khẩu và phân phối

Greenway USA