Powder Free Latex Gloves Ambidextrous - perfect for right or left handed use | Perfect fit for optimal protection and comfort. Anti-tear, Anti-Rip, Anti-Abrasion properties | Beaded cuff to increase tear resistance. Food Processing, Repairs, Pet Care, Auto Care, and much more!Learn MoreGăng tay cao su

Găng tay Latex là chất liệu tự nhiên, được làm từ cao su. Đây là găng tay phổ biến để bảo vệ cho sử dụng y tế hoặc công nghiệp. 

Tuy nhiên, nhiều khách hàng dễ bị dị ứng với chất liệu cao su tự nhiên nên họ chọn sang giải pháp thay thế, đó là găng tay nitrile.

Nếu bạn không dị ứng với cao su tự nhiên thì găng tay latex Topglove là sự lựa chọn hoàn hảo, với sự thoải mái và khéo léo so với găng tay nitrile.

Các thuộc tính bao gồm:

  • Gần như không thể cảm nhận mình đang đeo găng tay, có thể nói găng tay Latex như làn da thứ hai
  • Có độ nhạy cảm ứng cao
  • Rất tốt để mặc trong một khoảng thời gian dài
  • Làm việc tốt cho các tình huống rủi ro cao liên quan đến vật liệu truyền nhiễm
  • Có hiệu quả về chi phí
  • Được bột nhẹ, làm cho nó dễ dàng hơn để đưa vào
  • Rất đàn hồi và mạnh mẽ
  • Có thể phân hủy sinh học


LATEX GLOVES

Latex gloves are a natural material, made from rubber. These are common gloves for protection for medical or industrial use.


However, many customers are susceptible to natural rubber allergies, so they choose an alternative, which is nitrile gloves.


If you are not allergic to natural rubber then Topglove latex gloves are the perfect choice, with comfort and dexterity compared to nitrile gloves.


Attributes include:

Almost can not feel wearing gloves, it can be said that Latex gloves are like second skin

Has high touch sensitivity

Very good to wear for a long time

Works well for high-risk situations involving infectious materials

Cost effective

The dough is lightly dough, making it easier to put on

Very elastic and strong

Biodegradable